Hopp over innhold
FÅ 60% RABATT PÅ KUNDEFAVORITTEN HEMSEDAL
FÅ 60% RABATT PÅ KUNDEFAVORITTEN HEMSEDAL

Kjøpsvilkår

ECOPEIS AS
Myreneveien 25
4847 Arendal

Kundeservice@ecopeis.no  
organisasjonsnummer 927815788MVA

Frakt og levering:

Ecopeis.no tilbyr fast frakt på 129,- på alle ordre opp til 2kg. Alle ordre sendes med sporing.

Normal leveringstid er 1-3 virkedager, beregnet fra dagen du mottar ordrebekreftelsen. Vi tar forbehold om at det kan forekomme økt behandlings- og leveringstid under større kampanjer og salg.

Vårt lager sender ut pakker kun på mandag til fredag (virkedager).

Skulle vi beklageligvis ha gått tom for en vare du har bestilt, og ikke har mulighet for å bestille ny, vil du i løpet av kort tid få beskjed om dette.

Sendinger til Svalbard:

Vi sender MVA-fritt til Svalbard. Merk at det vil bli lagt på et frakttillegg på 299,- på alle svalbardordre uavhengig av størrelse.
 

Sporing:

Vi sender pakkene våre med Posten/Bring. Du vil få beskjed via sms, e-post eller brev når pakken din ankommer utleveringsstedet og er klar for henting.

Fraktskade:

Hvis et produkt er skadet ved levering må dette meldes i fra om så fort som mulig. Vårt tidsvindu til transportør for å melde om transportskade er 24 timer fra leveringen er mottatt. Dette gjelder både synlige og usynlige skader - derfor er det viktig at du inspiserer sendingen ved mottak. 

Spar alltid på emballasjen ved synlig skade. Merk e-posten med «fraktskade» i emnefeltet på meldingen til oss. 

Uavhentede pakker:

Ved uavhentede pakker vil det bli fakturert et gebyr på 249,-.

Kunde må også stå for returfrakt. Returfrakt er det kunden har betalt i frakt.

Betaling:

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

På Ecopeis.no kan du betale med Klarna faktura, Klarna delbetaling, visa og vipps. 

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes/Tjenesten er levert.

Angrerett:

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse.For en avtale som omfatter flere varer bestilt av forbrukeren i én bestilling og levert separat, så gjelder den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den siste varen i fysisk besittelse. 

Varen / Varene må sendes i original emballasje og være 100% likt slik du mottok varen / Varene:    

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss 

ECOPEIS AS
Myreneveien 25
4847 Arendal

Kundeservice@ecopeis.no  
organisasjonsnummer 927815788MVA

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post).

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkningene av at angreretten brukes:

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake.

Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt. 

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Om varen ikke er i uforandret stand kan vi komme til å gjøre et prisavdrag som motsvarer varens tap i verdi.

Garanti og reklamasjon:

Ecopeis.no har 2 års garanti og reklamasjonsrett på produktene. Henvendelser angående feil eller mangel ved en vare sendes til kundeservice@ecopeis.no

Få med følgende i e-posten:

-Bilder og beskrivelse av feil/mangel
-Ordrenummer

Mer om reklamasjon:

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest 2 år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig. 

• Retting eller omlevering 
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel. 

• Prisavslag 
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen. 

• Heving 
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning:

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.